Wander Color
[カラーチャート]
カラー名と実際に表示される色およびカラーコードが一度に見れます。
◆ 使用方法 ◆

    好みのカラー名やカラーコードをドラグしてコピー&ペーストすることで、ホームページのカラー設定等に利用できます。

色の名前が定義されている140色
black
#000000
aliceblue
#f0f8ff
darkcyan
#008b8b
lightyellow
#ffffe0
coral
#ff7f50
dimgray
#696969
lavender
#e6e6fa
teal
#008080
lightgoldenrodyellow
#fafad2
tomato
#ff6347
gray
#808080
lightsteelblue
#b0c4de
darkslategray
#2f4f4f
lemonchiffon
#fffacd
orangered
#ff4500
darkgray
#a9a9a9
lightslategray
#778899
darkgreen
#006400
wheat
#f5deb3
red
#ff0000
silver
#c0c0c0
slategray
#708090
green
#008000
burlywood
#deb887
crimson
#dc143c
lightgrey
#d3d3d3
steelblue
#4682b4
forestgreen
#228b22
tan
#d2b48c
mediumvioletred
#c71585
gainsboro
#dcdcdc
royalblue
#4169e1
seagreen
#2e8b57
khaki
#f0e68c
deeppink
#ff1493
whitesmoke
#f5f5f5
midnightblue
#191970
mediumseagreen
#3cb371
yellow
#ffff00
hotpink
#ff69b4
white
#ffffff
navy
#000080
mediumaquamarine
#66cdaa
gold
#ffd700
palevioletred
#db7093
snow
#fffafa
darkblue
#00008b
darkseagreen
#8fbc8f
orange
#ffa500
pink
#ffc0cb
ghostwhite
#f8f8ff
mediumblue
#0000cd
aquamarine
#7fffd4
sandybrown
#f4a460
lightpink
#ffb6c1
floralwhite
#fffaf0
blue
#0000ff
palegreen
#98fb98
darkorange
#ff8c00
thistle
#d8bfd8
linen
#faf0e6
dodgerblue
#1e90ff
lightgreen
#90ee90
goldenrod
#daa520
magenta
#ff00ff
antiquewhite
#faebd7
cornflowerblue
#6495ed
springgreen
#00ff7f
peru
#cd853f
fuchsia
#ff00ff
papayawhip
#ffefd5
deepskyblue
#00bfff
mediumspringgreen
#00fa9a
darkgoldenrod
#b8860b
violet
#ee82ee
blanchedalmond
#ffebcd
lightskyblue
#87cefa
lawngreen
#7cfc00
chocolate
#d2691e
plum
#dda0dd
bisque
#ffe4c4
skyblue
#87ceeb
chartreuse
#7fff00
sienna
#a0522d
orchid
#da70d6
moccasin
#ffe4b5
lightblue
#add8e6
greenyellow
#adff2f
saddlebrown
#8b4513
mediumorchid
#ba55d3
navajowhite
#ffdead
powderblue
#b0e0e6
lime
#00ff00
maroon
#800000
darkorchid
#9932cc
peachpuff
#ffdab9
paleturquoise
#afeeee
limegreen
#32cd32
darkred
#8b0000
darkviolet
#9400d3
mistyrose
#ffe4e1
lightcyan
#e0ffff
yellowgreen
#9acd32
brown
#a52a2a
darkmagenta
#8b008b
lavenderblush
#fff0f5
cyan
#00ffff
darkolivegreen
#556b2f
firebrick
#b22222
purple
#800080
seashell
#fff5ee
aqua
#00ffff
olivedrab
#6b8e23
indianred
#cd5c5c
indigo
#4b0082
oldlace
#fdf5e6
turquoise
#40e0d0
olive
#808000
rosybrown
#bc8f8f
darkslateblue
#483d8b
ivory
#fffff0
mediumturquoise
#48d1cc
darkkhaki
#bdb76b
darksalmon
#e9967a
blueviolet
#8a2be2
honeydew
#f0fff0
darkturquoise
#00ced1
palegoldenrod
#eee8aa
lightcoral
#f08080
mediumpurple
#9370db
mintcream
#f5fffa
lightseagreen
#20b2aa
cornsilk
#fff8dc
salmon
#fa8072
slateblue
#6a5acd
azure
#f0ffff
cadetblue
#5f9ea0
beige
#f5f5dc
lightsalmon
#ffa07a
mediumslateblue
#7b68ee


【ドスパラ】最新モデルがお買い得!お得なキャンペーン実施中!

Webセーフカラー216色

#000000

#ffffcc

#99ff99

#66ffff

#3333ff

#ff00ff

#333333

#ffff99

#66ff66

#33ffff

#0000ff

#ff00cc

#666666

#ffff66

#33ff33

#00ffff

#3300ff

#cc0099

#999999

#ffff33

#00ff00

#00ccff

#3300cc

#ff33cc

#cccccc

#ffff00

#00ff33

#0099cc

#6633ff

#990066

#ffffff

#ccff00

#00cc33

#33ccff

#330099

#cc3399

#ff3300

#99cc00

#33ff66

#006699

#6633cc

#ff66cc

#cc3300

#ccff33

#009933

#3399cc

#9966ff

#ff0099

#ff6633

#669900

#33cc66

#66ccff

#6600ff

#660033

#993300

#99cc33

#66ff99

#0099ff

#330066

#993366

#cc6633

#ccff66

#00ff66

#003366

#663399

#cc6699

#ff9966

#99ff00

#006633

#336699

#9966cc

#cc0066

#ff6600

#336600

#339966

#6699cc

#6600cc

#ff99cc

#663300

#669933

#66cc99

#0066cc

#cc99ff

#ff3399

#996633

#99cc66

#00cc66

#99ccff

#9933ff

#ff0066

#cc9966

#66cc00

#99ffcc

#3399ff

#9900ff

#990033

#cc6600

#ccff99

#33ff99

#0066ff

#660099

#cc3366

#ffcc99

#99ff33

#00ff99

#003399

#9933cc

#ff6699

#ff9933

#66ff00

#009966

#3366cc

#cc66ff

#cc0033

#ff9900

#339900

#33cc99

#6699ff

#9900cc

#ff3366

#996600

#66cc33

#66ffcc

#0033cc

#cc33ff

#ff0033

#cc9933

#99ff66

#00cc99

#3366ff

#cc00ff

#330000

#ffcc66

#33cc00

#33ffcc

#0033ff

#330033

#663333

#cc9900

#66ff33

#00ffcc

#000033

#663366

#660000

#ffcc33

#33ff00

#003333

#333366

#660066

#996666

#ffcc00

#003300

#336666

#000066

#996699

#993333

#333300

#336633

#006666

#666699

#993399

#990000

#666633

#006600

#669999

#333399

#990099

#cc9999

#666600

#669966

#339999

#000099

#cc99cc

#cc6666

#999966

#339933

#009999

#9999cc

#cc66cc

#cc3333

#999933

#009900

#99cccc

#6666cc

#cc33cc

#cc0000

#999900

#99cc99

#66cccc

#3333cc

#cc00cc

#ffcccc

#cccc99

#66cc66

#33cccc

#0000cc

#ffccff

#ff9999

#cccc66

#33cc33

#00cccc

#ccccff

#ff99ff

#ff6666

#cccc33

#00cc00

#ccffff

#9999ff

#ff66ff

#ff3333

#cccc00

#ccffcc

#99ffff

#6666ff

#ff33ff

#ff0000

 

home > tools > color

(c) 2001-2013, Wanderluster
all rights reserved.

ホーム || ソフトウェア || 熱帯魚 || 登山 || ツール || ご案内
検索 || カラーチャート || 度量衡換算|| 文字数カウント || 時間計算機 タイマー || パスワード作成
管理者へメール